Rosa Mascarell


LA CREACIÓN

THE CREATION
LA CREACIÓ

ESPACIO PARA EL ARTE CAJA MADRID DICIEMBRE 2005- ENERO 2006
PALAU DELS BORJA MARÇ- MAIG 2006

Rosa Mascarell
          
Rosa
                Mascarell
CV
Rosa Mascarell
Noticies
Rosa Mascarell
Premsa
Rosa
                Mascarell
Tècniques
Rosa
                Mascarell
Escrits
Rosa Mascarell
Club d'Art

EXPOSICIONS

Rosa Mascarell
Il·luminacions
Rosa
                Mascarell
Entre Arcadia
  i Utòpia

Rosa
                Mascarell
Hereditas
Rosa
                Mascarell
Lethe i Mnemosine
Rosa Mascarell
Laberints
Rosa
                 Mascarell
Vico-Taller


orMain-eng

orPortada-cst

orPortada-catmail
fb
tw  p
linkedin  YouTube
b  e
Rosa Mascarell

Rosa Mascarell

Rosa Mascarell

Rosa
           Mascarell

Rosa
           Mascarell
Rosa
           Mascarell

Rosa
           Mascarell
The Creation
La Creació
La Creación

Egg tempera and gold
Tremp i or
Tempera al huevo y oro 


 

 

Rosa
           Mascarell
Rosa Mascarell